• Stilguiden - Fashion

Stilguiden

Det finns mycket statistik om detaljhandelns utveckling i Sverige och man kan regelbundet läsa om vad julhandeln omsätter. Information om e-handel och internetrelaterade butiker är dock öronmärkt för facktidningar och information för de med specifikt intresse i frågan. Att e-handeln går framåt är dock ingen hemlighet. Årligen kan vi numer höra talas om hur stor del av julklappar och presenter som köps över internet. – Denna fakta var långt ifrån dagstidningarna för några år sedan vilket tyder på att intresset för internetshopping brett ut sig över hela landet.

HUI Research

Regelbundet går det för intresserade att följa utvecklingen för e-handeln genom den barometer som HUI Research kommer ut med. Syftet är att kartlägga hur vi shoppar och vad för trender man kan se i fråga om e-handel. De senaste åren har det varit en stadig tillväxt för e-handeln och ser man till utveckling och ökade resultat är e-handeln långt före detaljhandeln i traditionell form. E-handeln i Sverige står för omkring 5 procent av detaljhandeln i landet, men ser man till utvecklingen är det imponerande siffror man finner!

Utveckling inom svensk e-handel

Under 2010 omsatte den svenska e-handeln omkring 25 miljarder kronor. Året därpå 27,7 miljarder kronor. Få sektorer har haft en så markant procentuell utveckling under senare år. Ökningen är, i procent räknat, 10,6 procent jämfört med den traditionella detaljhandelns ökning om 0,8 procent under 2011. Vad årets siffror kommer visa kan vi bara gissa, men trenden har inte visat på några neråtgångar vilket indikerar att vi kommer att kunna se än högre omsättning under detta år.

Vintershopping

Juletider brukar innebära stora vinster för detaljhandeln men uppenbarligen har vi fått uppleva en stor förändring på denna front. Förvisso kan statistiken bara tala om generella förändringar och det finns gott om utrymme för enskilda undantag. Dock talar resultaten sitt kalla och tydliga språk. Under sista månaderna av 2011 sjönk omsättningen för den totala detaljhandeln med 0,2 procent vilket dessvärre inte kom som någon större överraskning. Dock kan man se att e-handeln under samma period fick en ökning med 13 procent och gjorde sina bästa månader för hela året!
Den undersökning som visas i barometern går tillbaks till år 2003 då e-handel i Sverige hade en total omsättning kring 4,9 miljarder kronor. De åtta år som passerat har inneburit att rollerna kastats om drastiskt och omsättningen för svensk e-handel ökat med 22,8 miljarder kronor om året. Den hittills största förändringen var omkring 2005-2006. Vid denna tid gick siffrorna från 9,0 till 14,3 miljarder kronor.

Internetanvändningen ökar

Förvisso kan man hitta en rad förklaringar till varför e-handeln ökar och vinner nya marknader. Dock är det intressant att sätta det hela i relation till internetutbredning och vana av datoranvändning. I dagsläget råder debatt om huruvida barn skall få tillgång till internet och egna datorer eller inte. Vissa menar att det kan vara skadligt medan andra förespråkar tidig inlärning av datoranvändning som ett led i utvecklingen. Oavsett hur man ser på detta, kan man dra snabba slutsatser gällande ökad omsättning inom svensk e-handel. Även om unga som grupp är benägna att använda internet mer än andra grupper totalt sett, har man kunnat se att internetanvändare i åldern 66-74 år har en kraftig ökning vad gäller köp i ebutiker av olika slag.
Traditionell handel behöver nog inte oroa sig för e-handel som ett större hot, men självklart påverkas siffrorna negativt när allt fler väljer att handla via internet. Vad vi köper har tidigare varit ganska uppdelat var kvinnor haft en tendens att handla kläder när män handlat teknik, men detta är fack som nu allt mer suddas ut. De som använder internet för inköp av varor köper helt enkelt vad de är intresserade av och behöver. Detta frikopplat från könsaspekter.

Befolkningens shoppingvanor

Ser man till Sveriges totala befolkning utan indelning efter ålder och liknande faktorer kan man se att 71 procent av befolkningen vid ett eller annat tillfälle ehandlat. I åldrarna 18-74 år är siffran hela 84 procent vilket är mycket högt internationellt sett. Med åren har det kommit fram certifieringar som garanterar att den ebutik man besöker också uppfyller specifika kvalitetskrav. Detta kan spela in i våra shoppingvanor. När man känner sig trygg med att handla på en svensk sida kan detta många gånger göra så att man handlar från svenska sidor istället för internationella vilka ofta har något större utbud. Detta med sortiment är dock någonting som förändrats under åren som gått, och man kan nu hitta i princip samma utbud i svenska som i utrikiska butiker.

E-handel internationellt

Det är smidigt att handla från Europeiska nätbutiker i och med att tullavgifter inte blir aktuellt. Vid e-handel från USA eller andra utomeuropeiska länder kan det bli stora kostnader man inte är beredd på då man får betala tull och moms för de varor man tar in i landet. Kanske bidrar denna faktor till att vi i första hand köper varor från Europeiska butiker.