Kostnad för bröllop

Att bjuda in till ett festligt och välplanerat bröllop är för många en dröm! En hel del att fira med nära och kära samt att få ingå äktenskap med sin partner, är någonting fantastiskt. Samtidigt innebär stora fester en prislapp som skall betalas. För den som inte har några egentliga ramar för vad saker och ting får kosta, är detta av föga betydelse. De flesta har dock en övre gräns för vad de önskar betala när det hela är färdigt. Det finns en hel del man kan göra för att göra bröllopsfesten mindre dyr och en bröllopsbudget är ofta bra att ta fram i god tid. Denna kan fungera som en riktlinje för vad man kan tänka sig att betala och inte. Allting annat får anpassas för att rymmas inom denna ram.

Bröllopsgäster och kuvertantal

Någonting som gör stor skillnad är antalet bröllopsgäster och vad man tänkt bjuda på i fråga om mat. Det finns många släktingar och vänner man önskar bjuda för att tillsammans fira bröllopsfest. Om det rör sig om stora antal kan det dock behöva göras någon form av begränsning för att det inte skall dra iväg. Har man billigare mat och dryck, ett pris alla gäster betalar, eller en billig lokal, kan man kanske bjuda ännu fler. Dessa avvägningar kommer tidigt in i budget.

Bröllopslokal

Är det en fin sommardag och man väljer att fira i det fria, kan man helt släppa tanken på hyreskostnad. Dock behövs kanske bord, stolar, mat, tält, musik och belysning samt annat för att det skall bli en trevlig fest. Räkna samman allting och tänk på att det alltid går att hitta alternativ om man skulle vilja få in mer än vad ramen säger. Bröllopskläder, blommor, fotografering och mat kan snabbt utgöra en väsentlig del av totalsumman för kalaset. Genom att begränsa kostnaden för bröllopslokalen kan man friare bjuda på övriga områden.

En bröllopsfest är inte nödvändigtvis en trerättersmiddag med klassiska aktiviteter och underhållning. Det är en fest som kan utformas hur som helst! De som gifter sig har traditionellt sett inte någon större del i planeringen, men nu för tiden är det ofta dessa som är värdar för dagen.