Överfallslarm ger en högre grad av uppklarade brott

Är du butiksägare eller ansvarig för säkerheten i en butik? Då bör du överväga att investera i överfallslarm, om ni inte redan har gjort detta på företaget. För även om det naturligtvis finns en kostnad förenad med en sådan investering finns det också mycket att vinna på den. Visste du till exempel att dessa larm gör att fler brott klaras upp? Det finns faktiskt statistik på detta – läs vidare så ska du få ta del av den!

I butiker med överfallslarm klaras brott oftare upp

Vi har grottat lite i statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2013. Även om den information som de har tillhandahållit inte är dagsfärsk är trenden väldigt tydlig: överfallslarm leder till fler uppklarade brott.

I vissa av de polisärenden som rapporten kretsar kring framgår det inte huruvida denna säkerhetsåtgärd finns på det drabbade företaget eller ej. Men i en tredjedel av de ärenden som presenteras i rapporten står det helt klart att så är fallet. Och i de fall där dessa larm har funnits har polisen i högre utsträckning lyckats gripa gärningspersonerna. Detta antingen direkt på plats eller i direkt anslutning till brottsplatsen. Åtminstone i jämförelse med de fall då larm inte har använts eller ens funnits.

Huruvida det just är förekomsten av ett (eller flera) överfallslarm som har lett till den högre andelen gripande är dock inte klarlagt. Det kan även finnas andra förklaringar som även de bidrar till att brotten klaras upp. Men i många fall rör det sig om åtminstone en kombination av att ett sådant larm finns och används samt att andra åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten i butiken.

Den slutsats som vi drar är därför att dessa larm borde finnas i alla butiker!

Inte bara butiker kan gagnas av dessa larm

Mot bakgrund av informationen ovan kanske du får en bild av att sådana larm endast lämpar sig för butiker. Så är dock inte fallet – även följande sorters verksamheter kan med fördel skyddas med dem:

  • Kontor
  • Restauranger
  • Caféer
  • Barer
  • Byggföretag
  • Verkstadsföretag
  • Industriföretag
  • Lantbruksföretag och gårdar
  • Andra företag

Så se över möjligheten att stärka säkerheten redan idag!